contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Sagàs
 Data i hora oficials: 14:05 | 30/10/2020
anunci aprovació ordenances

anunci aprovació ordenances de la Riera de Merlès

ANUNCI.

 

En el Ple d’aquest Ajuntament de data 27 d'octubre de 2016, es vàren aprobar inicialment LES ORDENANCES DE L'US PUBLIC DE LA RIERA DE MERLES.

 

Aquest acord resta soltmès a exposició  publica per un termini de trenta dies, mitjancant la publicacio d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i a la plana web www.sagas.cat  per la formulacio d'al・legacions i/o reclamacions.

En el cas de que no es presentin al・legacions ni reclamacions, l'ordenanca aprovada quedara aprovada definitivament sense necessitat d'adoptar cap altra acord i es procedira a la seva publicacio integra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva entrada en vigor.

 

Sagàs a vuit de noviembre de 2016.

 

 

Silvia Triola Costa.

Alcaldessa.

Actualització d'aquest contingut: 00:02:20 18-11-2016riera-de-merles.jpg
Ajuntament de Sagàs
Carretera de Vic s/n | 08617 Sagàs
Tel. Tel 93 825 11 50 - Fax 93 825 11 50 |  contactar
Amb col·laboració de: