contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Sagàs
 Data i hora oficials: 21:03 | 27/10/2020
Alta o canvi de domicili al padró municipal d'habitants - Alta per canvi de residència

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

En cas de no poder fer el tràmit per qualsevol motiu (dades incorrectes, situacions que afectin la normativa de menors del Padró d'Habitants, situacions padronals que impedeixin la realització del tràmit) l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

Qui pot demanar:   Qualsevol persona
Quan es pot demanar:   Durant tot l'any
Temps de tramitació i resposta :   La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Cost:   Gratuït
Documentació a aportar:

Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
-Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

-Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

-Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.

-Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.


Internet

Cal que empleneu la sol·licitud i envieu a l'Ajuntament (per correu ordinari) les fotocòpies de la documentació necessària.

Cal disposar de certificat digital

Iniciar el tràmit

Presencialment

A les oficines municipalsContinguts del web relacionats:Actualització d'aquest contingut: 09:05:04 18-10-2013
Ajuntament de Sagàs
Carretera de Vic s/n | 08617 Sagàs
Tel. Tel 93 825 11 50 - Fax 93 825 11 50 |  contactar
Amb col·laboració de: