Avisos
 • Edicte resolució d’alcaldia núm. 39/2023 03/06/2023

  Resolució d’alcaldia núm. 39/2023 per la qual s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu
  per a la contractació de dos Informadors/es Turístics/ques.

  Les bases que regulen el procés selectiu es publicaran a l’Ajuntament de Sagàs
  https://www.sagas.cat/ la web de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
  (www.abergueda.cat) i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). I tots els
  anuncis referents a aquest procés a la web de l‘Agència de Desenvolupament del
  Berguedà (www.adbergueda.cat).
  El termini per la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir
  del dia de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins les
  14.00h.
  S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:
  BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE
  DOS INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ
  XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ON
  S’INCLOU EL FONS DE PRESTACIÓ “PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ”.
  1.-

 • Estabilització de personal a l'Ajuntament de Sagàs 14/02/2023

  ANUNCI sobre publicació al BOPB de l'aprovació de les bases i la convocatòria dels processos selectius
  d'estabilització de personal temporal de l'Ajuntament de Sagàs.

Més avisos
On som