Anunci exposició pública compte general BOP

Dimarts, 12 de setembre de 2023

La Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, ha informat favorablement el Compte General de l’Ajuntament de l'exercici 2022

Darrera actualització: 27.11.2023 | 09:47