Anunci exposició pública compte general BOP

Dimarts, 12 de setembre de 2023 a les 00:00

La Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, ha informat favorablement el Compte General de l’Ajuntament de l'exercici 2022

Darrera actualització: 27.11.2023 | 09:47