Edicte resolució d’alcaldia núm. 39/2023

Dissabte, 3 de juny de 2023 a les 00:00

Resolució d’alcaldia núm. 39/2023 per la qual s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu
per a la contractació de dos Informadors/es Turístics/ques.

Les bases que regulen el procés selectiu es publicaran a l’Ajuntament de Sagàs
https://www.sagas.cat/ la web de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
(www.abergueda.cat) i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). I tots els
anuncis referents a aquest procés a la web de l‘Agència de Desenvolupament del
Berguedà (www.adbergueda.cat).
El termini per la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir
del dia de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins les
14.00h.
S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE
DOS INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ON
S’INCLOU EL FONS DE PRESTACIÓ “PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ”.
1.-

Resolució d’alcaldia núm. 39/2023 en data trenta de maig del 2023 de l’ajuntament de
Sagàs per la qual s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu
per a la contractació de dos Informadors/es Turístics/ques a través dels “Plans Locals
d’Ocupació de la Diputació de Barcelona”.

Darrera actualització: 03.07.2023 | 12:36