POUM (2)

Dimarts, 28 d’abril de 2015

APROVACIÓ INICIAL

DOCUMENT 4. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ

 

Plànols d’informació:

  • PI-1: Situació i emplaçament
  • PI-2: Topografia i xarxa hidrològica (2 fulls)
  • PI-3: Usos i aprofitaments del sòl (2 fulls)
  • PI-4: Xarxa viària (2 fulls)
  • PI-5: Xarxa generals de serveis existents (2 fulls)
Darrera actualització: 18.08.2020 | 13:33