Projecte bàsic i d'execució d'instal·lació d'unes sitges

Dimecres, 9 de novembre de 2016

Projecte bàsic i d'execució d'instal·lació d'unes sitges, amb estudi d'impacte i integració paisatgístic al terme municipal de Sagàs.

El projecte tècnic que ens ocupa té com a objectiu l’estudi i disseny de l’obra que es descriu, per tal d’obtenir un informe favorable de la CTU i la Llicència Municipal per a la instal·lació d’unes sitges per a emmagatzematge de matèries primeres (ordi, blat, etc) per la fabricació de pinso, per a consum en la pròpia explotació ramadera del promotor del present projecte i que actualment ja es ve exercint tant l'activitat ramadera com la fabricació de pinso per la pròpia explotació

Darrera actualització: 17.08.2020 | 17:51