Anunci exposició pública compte general BOP

Dimarts, 12 de setembre de 2023 a les 00:00

La Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, ha informat favorablement el Compte General de l’Ajuntament de

l'exercici 2022
Darrera actualització: 12.09.2023 | 17:04